Notice: Only variables should be passed by reference in /home/hsd/public_html/wp-content/themes/hsd/functions.php on line 167

Landgoed De Groote Duynen

Sloop van een deel van het Admiraal de Ruiter Ziekenhuis in Vlissingen

Bouwrijp en woonrijp maken Landgoed De Groote Duynen.

De Groote Duynen is een nieuw aan te leggen villapark in de Onrustpolder bij Kamperland.

De locatie grenst aan het 200 hectare grote natuurgebied van De Schotsman, direct naast het Veerse Meer en de Noordzee. En dat op wandelafstand van het prachtige Noordzeestrand. De Groote Duyen is 21 hectare groot en bestaat volledig uit duingebied en waterpartijen.

Het plan De Groote Duynen voorziet ondermeer in de aanleg van een groot stuk natuur en plaats voor ca. 100 woningen. Bouwen en wonen in een natuurgebied kan in Nederland nergens meer, tenzij we de natuur zelf maken! Dat is nu precies het concept van De Groote Duynen. Geen nieuw vakantiepark, maar een echt natuurgebied waarin de verblijfsfunctie op een bijna vanzelfsprekende wijze is opgenomen. Natuur en design vloeien naadloos in elkaar over. Licht, ruimte en kwaliteit komen op deze plek tot leven.

Hoondert verzorgt het complete grond werk en alle infrastructuur. Dit betreft in hoofdzaak het ontgraven van waterpartijen, het aanleggen van duinen, het aanbrengen van vrijverval- en persriolering, aanbrengen van wegen, dammen en duikers, alle groenvoorzieningen, een betonbrug en overige inrichtingselementen zoals afvalinzameling, straatverlichting enz.

Start werk december 2015, gereed medio 2017 (onder voorbehoud

Watch video
Information
Client De Groote Duynen
Date Medio 2017
Work Grondwerk en infra- structuur